Organizacja AMP 2024 - konkurs ofert

Informujemy, że rozpoczynamy procedurę naboru organizatorów AMP 2024. Zapraszamy do składania ofert na imprezy wyszczególnione w terminarzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

Czytaj więcej...

AMP 2023 - Organizatorzy

Poniżej przedstawiamy zestawienie Organizatorów AMP 2022/2023 zatwierdzonych przez Zarząd Główny AZS na posiedzeniu w dniu 16 września br.

Czytaj więcej...

Organizacja AMP 2023 - konkurs - 2. runda

Informujemy, że w panelu Klubu / Organizatora w systemie e-Madzia został ponownie uruchomiony formularz oferty organizacji imprez AMP 2023. Zapraszamy do składania ofert na zawody wyszczególnione w piśmie przewodnim.

Czytaj więcej...

Organizacja AMP 2023 - konkurs ofert

Informujemy, że w panelu Klubu / Organizatora w systemie e-Madzia został uruchomiony formularz oferty organizacji imprez AMP 2023. Zapraszamy do składania ofert na zawody wyszczególnione w terminarzu.

Czytaj więcej...

Opłata za udział w AMP

W odpowiedzi na wymogi formalne pozyskiwanych dotacji na organizację Akademickich Mistrzostw Polski, mówiące o konieczności udokumentowanego wkładu własnego w budżecie zadania oraz stale wzrastające koszty organizacji imprez AMP, Zarząd Główny AZS wprowadził obowiązkową opłatę za udział w AMP.

Czytaj więcej...

Wideo

Popup

btrrttbhrrbrtb