Poniżej znajdują się (w formacie .pdf) załączniki do Regulaminu Ogólnego Akademickich Mistrzostw Polski 2017/2018 oraz dokument opisujący zasady włączania nowych dyscyplin do programu AMP.

Załącznik nr 1 Schematy rozgrywek w dyscyplinach rozgrywanych w formule zespołowej
Załącznik nr 1a Schematy rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn
Załącznik nr 2 Zasady punktacji Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Polski
Załącznik nr 2a Tabela pomocnicza do punktacji Siatkówki Plażowej
Załącznik nr 3 Kryteria podziału środków w ramach „Programu rozwoju sportu w środowisku akademickim”, kwalifikacji rozgrywek prowadzonych przez Organizacje Środowiskowe jako Ligi międzyuczelniane będących również etapem eliminacji do Akademickich Mistrzostw Polski oraz zasady organizacji Pucharów Zarządu Głównego AZS
Załącznik nr 4 Zasady rozstawień
Załącznik nr 5 Ilości medali wręczanych na poszczególnych Mistrzostwach w cyklu AMP
Załącznik nr 5a Zestawienie liczby kompletów medali uwzględnianych w klasyfikacji medalowej AMP
Załącznik nr 6 Oświadczenie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w AMP
Załącznik nr 7 Kryteria wyboru ofert organizacji/organizatorów AMP
Zasady włączania nowych dyscyplin do programu Akademickich Mistrzostw Polski

Wideo

Popup

btrrttbhrrbrtb